پایه نهم

پایه نهم

100 1234 1399-02-29 12:26:00 ق.ظ
دانش آموزان عزیز شما میتوانید به منظور مشاهده آموزش مجازی دروس روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.

  • زبان انگلیسی نهم استاد هادیان فرد

https://www.aparat.com/v/72q8P

  • مهندس پدرام ریاضی پایه نهم تقسیم چندجمله ای ها

https://www.aparat.com/v/pXQvw

  • قسمت اول #مهندس_پدرام ریاضی پایه نهم فصل ۸

https://www.aparat.com/v/8u0oW

  • متن درس پنجم استاد هادیان فرد

https://www.aparat.com/v/faX8W

لینک های جدید در تاریخ 1 اردیبهشت 99

  • مهندس پدرام ریاضی پایه نهم فصل هشتم قسمت سوم

https://www.aparat.com/v/IZ1oH

  • قسمت دوم مهندس پدرام فصل ۸ ریاضی پایه نهم

https://www.aparat.com/v/A317w

لینک های جدید در تاریخ 7اردیبهشت 99

  • مهندس پدرام ریاضی نهم فصل ۸ قسمت چهارم

https://www.aparat.com/v/A6d43

  • مهندس پدرام ریاضی پایه نهم فصل هشتم قسمت سوم

https://www.aparat.com/v/IZ1oH

#دبیرستان_دانش
#دبستان_دانش
#مجتمعآموزشیدانش
#بهترین_مدرسه
#منطقه۴
#تهرانپارس
#مدرسه_دانش
#دانش
#مدرسه

ارسال نظر

لیست نظرات