پایه هشتم

پایه هشتم

100 1234 1399-02-29 12:25:40 ق.ظ


دانش آموزان عزیز شما میتوانید به منظور مشاهده آموزش مجازی دروس روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.

  • ریاضی پایه هشتم تدریس خط و دایره استاد فخار

https://www.aparat.com/v/R3v4f

  • ریاضی هشتم تدریس خط و دایره  استاد فخار

https://www.aparat.com/v/flrJL

  • ریاضی هشتم تدریس خط و دایره استاد فخار

https://www.aparat.com/v/Fpdeo

  • ریاضی هشتم تدریس خط و دایره  استاد فخار

https://www.aparat.com/v/8e4sn

  • علوم هشتم فصل 14

https://www.aparat.com/v/eqkxM

#دبیرستان_دانش
#دبستان_دانش
#مجتمعآموزشیدانش
#بهترین_مدرسه
#منطقه۴
#تهرانپارس
#مدرسه_دانش
#دانش
#مدرسه

ارسال نظر

لیست نظرات