پایه هفتم

پایه هفتم

100 1234 1399-02-29 12:25:20 ق.ظ

دانش آموز عزیز شما می توانید به منظور دیدن از کلیپ های آموزشی روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.

 • ریاضی پایه هفتم حل تمرین جبر و معادله استاد فخار

https://www.aparat.com/v/1yom4

 • مهندس پدرام ریاضی هفتم فصل هشتم بخش ۲

https://www.aparat.com/v/dHqRL

لینک های جدید در تاریخ 1 اریبهشت 99

 • مهندس پدرام ریاضی پایه هفتم فصل نهم قسمت سوم

https://www.aparat.com/v/FgR3Y

 • قسمت دوم مهندس پدرام فصل ۹ ریاضی پایه هفتم

https://www.aparat.com/v/Uk7wj

لینک های جدید در تاریخ 7اریبهشت 99

 • مهندس پدرام ریاضی پایه هفتم فصل نهم قسمت چهارم

https://www.aparat.com/v/lqaTv

لینک های جدید در تاریخ 12اریبهشت 99

 • مهندس فخار ریاضی پایه هفتم فصل ۶ قسمت اول

https://www.aparat.com/v/ce6CH

 • مهندس سعید فخار ریاضی پایه هفتم فصل ۶ قسمت دوم

https://www.aparat.com/v/mTkSv

 • مهندس سعید فخار ریاضی پایه هفتم فصل ۶ قسمت چهارم

https://www.aparat.com/v/5Wduo

 • مهندس سعید فخار ریاضی پایه هفتم فصل ۶ قسمت هشتم

https://www.aparat.com/v/VGSkL

 • مهندس سعید فخار ریاضی پایه هفتم فصل ۶ قسمت پنجم

https://www.aparat.com/v/OBQkW

 • مهندس سعید فخار ریاضی پایه هفتم فصل ۶ قسمت سوم

https://www.aparat.com/v/ab8Qq

 • مهندس سعید فخار ریاضی پایه هفتم فصل ۶ قسمت هفتم

https://www.aparat.com/v/e6ilh

 • مهندس سعید فخار ریاضی پایه هفتم فصل ۶ قسمت دهم

https://www.aparat.com/v/yXiqx

 • مهندس سعید فخار ریاضی پایه هفتم فصل ۶ قسمت نهم

https://www.aparat.com/v/Kpj1v

 • مهندس سعید فخار ریاضی پایه هفتم فصل ۶ قسمت ششم

https://www.aparat.com/v/QbqiZ

#دبیرستان_دانش
#دبستان_دانش
#مجتمعآموزشیدانش
#بهترین_مدرسه
#منطقه۴
#تهرانپارس
#مدرسه_دانش
#دانش
#مدرسه

ارسال نظر

لیست نظرات