بیشتر بدانیم

بیشتر بدانیم

100 1234 1399-02-29 10:22:59 ب.ظ

دانش آموزان عزیز به منظور مطالعه ی دانستی های جالب می توانید روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید

فلسفه ی مورچه چیست؟ تسلیم نشوی؛ آینده را ببینی ؛ مثبت بمانی و همه تلاشت را بکنی

 • فلسفه مورچه

  مورچه دارای 4 قسمت است:

  * اولین بخش آن این است:
  "مورچه ها هرگز تسلیم نمی شوند"

  🔵فلسفه خوبی است، اگر آنها به سمتی پیش بروند و شما سعی کنید متوقف شان کنید به دنبال راه دیگری می گردند . بالا می روند، پایین می روند، دور می زنند.
  آنها به جستجوی خود برای یافتن راه دیگر ادامه می دهند.

  🔴چه فلسفه کارآمدی ؛ هرگز از جست و جوی راهی که تو را به مقصد مورد نظر می رساند دست نکش.

  * بخش دوم این است:
  " مورچه ها کل تابستان را زمستانی می اندیشند "

  این نگرش مهمی است.نمی توان اینقدر ساده لوح بود که گمان کرد تابستان برای همیشه ماندگار است . پس مورچه ها وسط تابستان در حال جمع آوری غذای زمستانشان هستند .

  آینده نگری اصل مهمی است و باید در تابستان فکر طوفان را هم کرد . باید همچنان که از آفتاب و شن لذت می برید به فکر سنگ و صخره هم باشید.

  * سومین بخش از فلسفه مورچه این است:
   "مورچه ها کل زمستان رامثبت می اندیشند "

  📢 این هم مهم است . در طول زمستان مورچه ها به خود یادآور می شوند که این دوران زیاد طول نمی کشد ؛ به زودی از اینجا بیرون خواهیم رفت . و در اولین روز گرم ، مورچه هابیرون می آیند . اگر دوباره سرد شد آنها برمی گردند زیر ، ولی باز در اولین روز گرم بیرون می آیند . آنها برای بیرون آمدن نمی توانند زیاد منتظر بمانند.

  📣و اما......
  * آخرین بخش از فلسفه مورچه:
   یک مورچه در تابستان چه قدر برای زمستان خود جمع می کند؟ 
  هر چه قدر که در توانش باشد . 
  چه فلسفه باور نکردنی ای ، فلسفه : "هر چه قدر در توانایی ات است."

  🔊فلسفه فوق العاده ای ست که هرگز :
  1. تسلیم نشوی ،
  2. آینده را ببینی ، 
  3. مثبت بمانی ،
  4. همه تلاشت را بکنی.
#دبیرستان_دانش
#دبستان_دانش
#مجتمعآموزشیدانش
#بهترین_مدرسه
#منطقه۴
#تهرانپارس
#مدرسه_دانش
#دانش
#مدرسه

ارسال نظر

لیست نظرات