پایه یازدهم

پایه یازدهم

100 1234 1399-02-29 12:26:34 ق.ظ


دانش آموز عزیز شما میتوانید به منظور استفاده از آموزش مجازی دروس  روی لینک
 مورد نظر کلیک نمایید .

 • ریاضی یازدهم انسانی تدریس اعمال روی توابع با داشتن F و G ب صورت زوج مرتب استاد یحیی پور

https://www.aparat.com/v/HMfVm

 • حل تمرین ریاضی یازدهم انسانی استاد یحیی پور

https://www.aparat.com/v/vKVti

 • زبان انگلیسی استاد هادیان فرد بخش اول صفحات 85 و 86پایه یازدهم

https://www.aparat.com/v/41rxe

 • مهندس آخوندی هندسه پایه یازدهم

https://www.aparat.com/v/Kf0GZ

 • مهندس آخوندی هندسه پایه یازدهم

https://www.aparat.com/v/rPdT1

 • مهندس آخوندی هندسه پایه یازدهم صفحه 17  

https://www.aparat.com/v/rERzy

 • مهندس آخوندی هندسه پایه یازدهم صفحه 14

https://www.aparat.com/v/E5LVq

 • زبان انگلیسی استاد هادیان فرد درس 3 بخش دوم صفحات ۸۷ و ۸۸ و ۸۹

https://www.aparat.com/v/rVdgO

 • زبان انگلیسی استاد هادیان فرد درس 3  بخش ۴ صفحات ۹۳ و ۹۴

https://www.aparat.com/v/FutA7

 • زبان انگلیسی استاد هادیان فرد  درس 3 بخش سوم صفحات ۹۰ و ۹۱

https://www.aparat.com/v/jUc58

 • استاد میرهمایونی زیست شناسی پایه یازدهم تجربی

        https://www.aparat.com/v/i9NtU

      لینک های جدید آموزش مجازی دروس در تاریخ 19 فروردین 99 •         مهندس آخوندی پایه یازدهم ریاضی احتمال غیر هم شانس

       https://www.aparat.com/v/YuOc9

 •         مهندس آخوندی پایه یازدهم ریاضی احتمال غیر هم شانس

       https://www.aparat.com/v/wIWEn

 •         مهندس آخوندی پایه یازدهم ریاضی احتمال غیر هم شانس

      https://www.aparat.com/v/S3jFo

      لینک های جدید آموزش مجازی دروس در تاریخ 27فروردین 99

 • دین و زندگی پایه یازدهم درس 11 بخش1 استاد روزبهانی

https://www.aparat.com/v/SCnok

      لینک های جدید آموزش مجازی دروس در تاریخ 1 اردیبهشت99

 • مهندس تاجیک فیزیک پایه یازدهم

https://www.aparat.com/v/lruaw

      لینک های جدید آموزش مجازی دروس در تاریخ7اردیبهشت99

 • مهندس تاجیک فیزیک پایه یازدهم

https://www.aparat.com/v/lruaw

      لینک های جدید آموزش مجازی دروس در تاریخ8 اردیبهشت99


 • مهندس ملکوتی شیمی یازدهم آمین و آمید

https://www.aparat.com/v/9aLUl

 • بخش دوم مهندس ملکوتی شیمی یازدهم مثال استر

https://www.aparat.com/v/N7KUc

 • مهندس ملکوتی شیمی پایه یازدهم

https://www.aparat.com/v/zTJyL

 • بخش اول مهندس ملکوتی استر و نامگذاری شیمی یازدهم

https://www.aparat.com/v/cpAmu

#دبیرستان_دانش
#دبستان_دانش
#مجتمعآموزشیدانش
#بهترین_مدرسه
#منطقه۴
#تهرانپارس
#مدرسه_دانش
#دانش
#مدرسه

ارسال نظر

لیست نظرات