پایه دهم

پایه دهم

100 1234 1399-02-29 12:26:17 ق.ظدانش آموزان عزیز شما می توانید به منظور مشاهده کلاس های آموزش مجازی روی لینک مور نظر کلیک نمایید.

 • ریاضی دهم انسانی معادلات حل تمرین استاد یحیی پور

https://www.aparat.com/v/PVm1Y

 • ریاضی دهم انسانی حل تمرین معادلات استاد یحیی پور

https://www.aparat.com/v/xliv6

 • ریاضی دهم انسانی تدریس انحراف معیار و واریانس استاد یحیی پور

https://www.aparat.com/v/0RrB2

 • استاد فرجام راد دهم انسانی درس 10 انگلیسی

https://www.aparat.com/v/nLxMO

 • بخش اول شیمی پایه دهم مهندس حسینی

https://www.aparat.com/v/qnct9

 • استوکیومتری پایه دهم شیمی مهندس حسینی

https://www.aparat.com/v/WSBdV

 • ریاضی پایه دهم انسانی فصل پنجم استاد یحیی پور

https://www.aparat.com/v/s6qgp

 • مهندس حسینی شیمی دهم فصل سوم انحلال پذیری

https://www.aparat.com/v/rA3qy

 • لینک های 23 اردیبهشت 
 • تدریس زبان انگلیسی پایه دهم ریاضی وتجربی صفحات ۱۰۵ تا انتهای ۱۰۹استاد امیریان بخش3

https://www.aparat.com/v/8dslE

 • تدریس زبان انگلیسی پایه دهم ریاضی وتجربی صفحات ۱۰۵تا انتهای ۱۰۹استاد امیریان بخش ۱

https://www.aparat.com/v/EcVJn

 • تدریس زبان انگلیسی پایه دهم ریاضی وتجربی صفحات ۱۰۵تا انتهای ۱۰۹استاد امیریان بخش ۲

https://www.aparat.com/v/0u7qI

#دبیرستان_دانش
#دبستان_دانش
#مجتمعآموزشیدانش
#بهترین_مدرسه
#منطقه۴
#تهرانپارس
#مدرسه_دانش
#دانش
#مدرسه

ارسال نظر

لیست نظرات