پایه اول

پایه اول

100 1234 1399-02-29 12:22:25 ق.ظ

به منظور مشاهده آموزش مجازی دروس روی لینک موردنظر کیلیک نمایید.

آموزش قران (آموزگار دانشمند)

https://www.aparat.com/v/KeYkq

تدریس تشدید(آموزگار دانشمند)

https://www.aparat.com/v/oKQin

داستان عین(آموزگار دانشمند)

https://www.aparat.com/v/XBv30

اعداد فرد(آموزگار دانشمند)

https://www.aparat.com/v/h3Py6

تدریس خوا استثنا(آموزگار دانشمند)

https://www.aparat.com/v/eJvtP

تدریس ژ(آموزگار دانشمند)

https://www.aparat.com/v/eB016

مهارت درست وری(آموزگار دانشمند)

https://www.aparat.com/v/dGoqb

عدد نویسی(آموزگار دانشمند)

https://www.aparat.com/v/HAaK9

آموزش قرآن(آموزگار دانشمند)

https://www.aparat.com/v/ALVKF

تدریس ح(آموزگار دانشمند)

https://www.aparat.com/v/t5HjD

تدریس ض (آموزگار دانشمند)

https://www.aparat.com/v/JSKR4

#دبیرستان_دانش
#دبستان_دانش
#مجتمعآموزشیدانش
#بهترین_مدرسه
#منطقه۴
#تهرانپارس
#مدرسه_دانش
#دانش
#مدرسه

ارسال نظر

لیست نظرات