مدرسه تلویزیونی  23 دی

مدرسه تلویزیونی 23 دی

100 1234

شبکه ‌آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی
🕖ساعت ۷:۴۵تا ۸

🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠
نقشه کشی معماری و طراحی معماری – پایه۱۱  – رشته  نقشه کشی ساختمان -شاخه کاردانش

🕖ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
معماری داخلی و ساختمان – پایه ۱۱و ۱۲ رشته نقشه کشی معماری- شاخه  کاردانش

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰
دانش فنی تخصصی -پایه ۱۲ – رشته الکترونیک -شاخه  فنی و حرفه ای

🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
نقشه کشی فنی رایانه – پودمان ۳ رشته نقشه کشی-پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
تعمیر و عیب یابی سوخت وجرقه- رشته مکانیک خودرو – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و نگارش
پایه اول

🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش
پایه  دوم

🕖ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
مطالعه و مهارت های اجتماعی
پایه سوم

🕖ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی
پایه چهارم

🕖ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
فارسی و نگارش
پایه پنجم

🕖ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش
پایه ششم

🕖ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
علوم تجربی – فصل ۸ انرژی و تبدیل آن
پایه هفتم

🕗ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
علوم تجربی-  فصل ۸ تولید مثل در جانداران
پایه هشتم

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
علوم تجربی -زمین ساخت ورقه ای
پایه نهم

……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….

💻دوره آموزش مجازی متوسطه

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
آموزش معلمان -سنجش کار پوشه ای( کاغذی و دیجیتالی )

📋 🔎متوسطه دوم  :

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
شیمی  دو –  پایه ۱۱ –  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زیست شناسی  دو – پایه ۱۱ –  رشته علوم تجربی

🕖ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
زیست شناسی سه  – پایه ۱۲- علوم تجربی

🕖ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
فیزیک یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک سه – پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄

🍀سه شنبه۲۳دی🍀شبکه ۴
📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱تمام رشته ها.
📝ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲پایه۱۱رشته دبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

📝ساعت۱۰:۴۵درس جامعه شناسی۱ پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۱:۱۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.
📝ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجه۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۲ پایه۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۲  پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک.

…………………………
🌷❄سه شنبه  ۲۳ دی❄🌷شبکه قران ومعارف سیما .
……صبح……
🌸ساعت ۸:۰۰
اخلاق ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
🌸ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
🌸ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی   چهارم دبستان
🌸ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن  چهارم   دبستان
……..عصر………..
🌸ساعت۱۵
عربی زبان قران ۲  رشته  های علوم تجربی و ریاضی فیزیک وعلوم  معارف اسلامی  متوسط دوم  نظری
🌸ساعت۱۵:۳۰

ارسال نظر

لیست نظرات