مدرسه تلویزیونی 20 دی

مدرسه تلویزیونی 20 دی

100 1234

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۲۰ دی ۹۹

برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش (۷) و شبکه ۴ سیما برای شنبه ۲۰ دی ماه به شرح زیر روی آنتن می رود:

شبکه آموزش

  • فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ حسابداری تکمیلی – رشته حسابداری – پایه 11 -شاخه کاردانش

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ دانش فنی تخصصی- رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ مراقبت از سلامت کودک – رشته تربیت کودک – پایه 10 شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ مدلسازی یقه آرشال -طراحی و دوخت- پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ چاپ دستی – رشته گرافیک – پایه 11-شاخه فنی و حرفه ای

  • دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

  • متوسطه اول:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ زبان انگلیسی- دوره و حل نمونه سوال پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ زبان انگلیسی- دوره و حل نمونه سوال پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ زبان انگلیسی- دوره و حل نمونه سوال پایه نهم

  • دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش معلمان – اصول سنجش و ارزشیابی الکترونیکی و ترکیبی

  • متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی ۳ – پایه 12 رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زیست شناسی ۲- پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ کارگاه کار آفرینی و تولید – پایه 11- مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی سه- پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک دو -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

جدول پخش مدرسه تلویزیونی از شبکه چهار ۲۰ دی ۹۹

شبکه ۴

  • متوسطه دوم

ساعت ۷.۳۰ درس دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت ۸ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸.۳۰ درس عربی زبان قران ۲ پایه ۱۱ ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت ۱۰.۱۵ درس عربی زبان قران ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت ۱۰.۴۵ درس عربی زبان قران ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت ۱۱.۱۵ درس زبان خارجی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱.۴۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی و فیزیک.

ساعت ۱۲.۱۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن

ساعت ۸ علوم و معارف قرانی۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ احکام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن اول دبستان.

ساعت ۱۵ دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۵.۳۰ آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه

ارسال نظر

لیست نظرات