فلورایدتراپی  در دبستان

فلورایدتراپی در دبستان

100 1234

فلوراید با مقاوم کردن مینای دندان باعث پیشگیری از پوسیدگی دندان می شوند. همچنین می تواد باعث ترمیم و توقف پوسیدگی در دندان هایی شود که تشکیل پوسیدگی در آن ها در مرحله ی اولیه است. این ماده خاصیت ضد میکروبی هم دارا می باشد. 

جهت جلوگیری از پوسیدگی دندان دانش آموزان؛ امروز (14 دی ماه 98) فلورایدتراپی برای تمامی دانش آموزان در مقطع دبستان انجام شد.

ارسال نظر

لیست نظرات