ایجاد فضای نجوم در مدرسه

ایجاد فضای نجوم در مدرسه

100 1234 1398-09-09 09:44:55 ب.ظ
به منظور آشنایی دانش آموزان با نجوم و ایجاد علاقه به یادگیری نجوم، در مدرسه فضایی ایجاد شد تا دانش آموزان با دانش نجوم و ستاره شناسی بیشتر آشنا شوند.

ارسال نظر

لیست نظرات