جشن الفبا

جشن الفبا

100 1234
جشن الفبا برای دانش آموزان پایه اول دبستان در مجتمع آموزشی دانش برگزار شد. این جشن به منظور ایجاد علاقه به یادگیری در دانش آموزان برگزار شده و از دانش آموزان و اولیای آنها پذیرایی شد.

ارسال نظر

لیست نظرات