آغاز ثبت‌نام کتب پایه‌های اول، هفتم و دهم از ۸ تیر

آغاز ثبت‌نام کتب پایه‌های اول، هفتم و دهم از ۸ تیر

100 1234
✅آغاز ثبت‌نام کتب پایه‌های اول، هفتم و دهم از ۸ تیر

🔹ثبت‌نام کتاب‌های درسی تمام دانش‌آموزان به صورت اینترنتی است و بر اساس زمان تعیین شده انجام می‌شود، قرار است ثبت‌نام کتب درسی پایه‌های اول، هفتم و دهم از ۸ تیر آغاز ‌شود.
🔹ثبت‌نام کتاب‌های درسی دانش‌آموزان به دو روش فردی و گروهی از طریق سامانه www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com انجام می‌شود.

┄┄┄┄┄┄
📢 🔻صدای معلم 🔻
👨🏻‍🏫 @sedaiemoalem 👩🏻‍🏫

ارسال نظر

لیست نظرات