تمدید فرصت ثبت سفارش کتاب‌‌های درسی تا دوم تیر

تمدید فرصت ثبت سفارش کتاب‌‌های درسی تا دوم تیر

100 1234

بنابر تصمیم کارگروه ستادی برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع و فروش مواد آموزشی پس از بررسی و ارزیابی لازم از وضعیت ثبت سفارش کتاب‌های درسی در سراسر کشور، به منظور کمک به دانش‌آموزان جامانده، زمان ثبت سفارش فردی و گروهی کتاب‌های درسی در سامانه فروش و توزیع کتاب‌های درسی، به مدت یک هفته، از روز دوشنبه 26 خرداد لغایت روز دوشنبه مورخ 2 تیر 99 تمدید شد.

ارسال نظر

لیست نظرات