جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢٧ خرداد ۹۹

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢٧ خرداد ۹۹

100 1234

جدول برنامه درسی شبکه آموزش 27 خرداد

جدول برنامه مدرسی شبکه آموزش ٢٧ خرداد ۹۹ برای پخش زنده در شبکه آموزش فردا برای برنامه ریزی درسی دانش آموزان اطلاع رسانی می شود.

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز سه شنبه 27 خرداد ماه به شرح زیر است:

پایهسه شنبه
متوسطه اول:
 • ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس زبان انگلیسی پایه
 • ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس علوم تجربی پایه٨
 • ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس ریاضی پایه٧
 • ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس زبان انگلیسی پایه٨
 • ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس کاروفناوری پایه ٨
 • ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵٠ درس آمادگی دفاعی پایه٩
 • ساعت ١٣:٠۵ تا۱۳:٣۵ درس ریاضی پایه٨

متوسطه دوم: 

 • ساعت١۴:۴٠تا ١۵:١٠ درس زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته ها
 • ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس ریاضی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی
 • ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس حسابان٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس سلامت و بهداشت( حل نمونه سوالات نهایی) خرداد٩٩) پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس عربی زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

دوره ابتدایی:
 •  برنامه درسی تلویزیونی پایه اول مجددا با معلمان جدید تدریس می شود.

 

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز سه شنبه ٢٧ خرداد ماه ۹۹

دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

سه شنبه

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

 • ساعت ۸ تا ۸:۲۵ استاندارد تعمیر برق خودرو – پایه۱۱ – مشترک با درس تعمیرات برق خودرو پایه۱۲ – رشته تعمیر برق خودرو و مکانیک خودرو – شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش
 • ساعت ۸:۲۵ تا ۸:۵۰ درس دانش فنی تخصصی – پایه۱۲ – پودمان چهارم – رشته تاسیسات – شاخه فنی حرفه ای
 • ساعت ۸:۵۰ تا ۹:۱۵ مبلملن کودک و نوجوان – پایه۱۰ – پودمان پنجم – رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه فنی حرفه ای
 • ساعت ۹:۱۵ تا ۹:۴۰ مبلملن کودک و نوجوان – پایه۱۰ – ادامه پودمان پنجم- رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه فنی حرفه ای .

ارسال نظر

لیست نظرات